Śląskie Dni Fantastyki

Co Drużyna Wczesnośredniowieczna GROM ma wspólnego z fantastyką?
Ano, każdy zetknął się z fantastyką a to w literaturze, a to w RPG – i wielu z nas właśnie to spotkanie natchnęło do zadawania pytań: a jak to było naprawdę w czasach mieczy i kolczug? bez smoków i magii?…

A co poza tym? Raczej niewiele. A jeśli chodzi o strój i wyposażenie – to nawet oby jak najmniej! Nie to, żebyśmy nie doceniali pracy jaką cosplayerzy wkładają w odtworzenie swojego stroju w najmniejszych detalach – to akurat nas łączy. 

Jednak rekonstruktor to nie cosplayer. W przypadku rekonstrukcji materiały źródłowe nie są tak łatwo dostępne – nie wystarczy, że się komfortowo naoglądamy ulubionych filmów lub gier :
 – uzyskanie poprawności w stroju kosztuje rekonstruktora wiele godzin przeglądania materiałów historycznych – niejasnych, niekompletnych, rozsianych po wielu miejscach na świecie. A ponieważ znalezisk i opracowań przybywa to praca nad rekonstrukcją swojego stroju i dyskusja nad jego poprawnością  nigdy się nie kończy,
 – odtwarza wiernie to, co świat nauki uznał, za właściwe dla wybranego regionu, nacji i okresu historycznego. Ale nawet naukowcy nie zawsze mogą być pewni swoich decyzji w tej kwestii, więc i rekonstruktorowi pozostaje wierzyć, że odtwarza poprawnie,
 – im dalej wstecz w czasie sięga rekonstruktor, tym trudniej jest mu odtwarzać wybraną nację i region, a odtworzenie jednej konkretnej postaci w wielu okresach historycznych jest wręcz niemożliwe,
 – tym bardziej niemożliwe jest dokładne odtworzenie codziennego zachowania przeciętnego człowieka sprzed wielu setek lat, możemy się jedynie domyślać, które zajęcia w gospodarstwie i w życiu jak wyglądały i ile mogły zajmować czasu, dlatego rekonstruktor bardziej skupia się na odtworzeniu technik walk i rzemiosła, niż na zgadywanie i snucie własnych teorii na temat zachowania poszczególnych osób.

I właśnie, między innymi dla wyjaśnienia tych trudności, DW GROM wraz z przyjaciółmi z DW STAIN pojawiła się na Śląskich Dniach Fantastyki w Chorzowie Batorym.
Między innymi, bo oczywiście życia obozowego, strzelania z łuku i walk nie zabrakło…

SDF_23_03_2019.jpg (13)
SDF_23_03_2019.jpg (2)
SDF_23_03_2019.jpg (1)
SDF_23_03_2019.jpg (5)
SDF_23_03_2019.jpg (7)
SDF_23_03_2019.jpg (4)
SDF_23_03_2019.jpg (3)
SDF_23_03_2019.jpg (11)
SDF_23_03_2019.jpg (12)
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

Scroll Up